Växter och djur i stadsnatur

Denna bok redovisar inte aktuell kunskap och erfarenhet om hur man kan skapa bättre livsbetingelser för växter och djur i staden. Boken vill också inspirera till ökad hänsyn till biotoper i naturmark, parker och trädgårdar i staden. Skriften vänder sig till alla som arbetar med stadsplanering, parkplanering och anläggning, skötsel och förvaltning av naturmark och anlagd mark i staden.

Författare: Florgård, C; Mörtberg, U och Wallsten, M
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1998-05-31
ISBN: 978-91-540-5603-9
Beteckning: T1:1994
Sidor: 144
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:1 februari 2019