Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten.

Rapporten finns även på engelska "Swedish Research and Innovation Strategy for a Bio-based economy".

Innehåll (pdf) »länk till annan webbplats

Inledning (pdf) »länk till annan webbplats

Författare: Redaktör Jonas Förare, Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2012-03-23
ISBN: 978-91-540-6067-2
Beteckning: R2:2012
Sidor: 36
Språk: Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:14 januari 2019