Forskning till stöd för att uppnå Giftfri miljö - Analys och strategi

Formas har på uppdrag från regeringen genomfört en analys av forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I uppdraget ingick även att ta fram förslag till en nationell forskningsstrategi för perioden 2015–2025. Uppdraget har genomförts i samarbete med Kemikalieinspektionen och Vinnova.

Författare: Forskningsrådet Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2015-11-13
ISBN: 978-91-540-6096-5
Beteckning: Rapport 5:2015
Sidor: 36
Språk: Svenska
Skriv ut
Uppdaterad:14 januari 2019