Formas Forskning för giftfri miljö -Forskningsprojekt 2008-2014

Forskningsrådet Formas finansierar forskning som ska bidra med kunskap för att uppnå giftfri miljö. Detta sker dels genom den årliga öppna utlysningen där en beredningsgrupp behandlar området miljöföroreningar, dels genom riktade satsningar inom specifika områden där det har identifierats stora kunskaps- och åtgärdsbehov. I katalogen presenteras projekt som Formas finansierar inom området giftfri miljö sedan år 2008.

Innehåll (pdf) »länk till annan webbplats

Inledning (pdf) »länk till annan webbplats

Författare: Redaktör Birgitta Johansson, Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2012-10-10
ISBN: 978-91-540-6071-9
Beteckning: Br1:2012
Sidor: 104
Språk: Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:14 januari 2019