Formas analys av fallstudier

Fallstudier inom miljö, klimat, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningens samhällsnytta och hur den kan utvärderas har varit centrala frågeställningar i den här rapporten som granskat 84 fallstudier som Formas samlade in, inom områdena miljö, klimat, areella näringar och samhällsbyggande, inför forskningspropositionen 2016.

Författare: Karla Anaya-Carlsson och John Tumpane
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2017-02-02
ISBN: 978-91-540-6098-6
Beteckning: Rapport 1:2017
Sidor: 22
Språk: Svenska
Skriv ut
Uppdaterad:14 januari 2019