Miljöteknik, Forskningsprojekt 2008-2012

Miljöteknik har varit en av Forskningsrådet Formas strategiska satsningar de senaste åren. Satsningen har haft sin utgångspunkt i den forskningsstrategi som Formas och Vinnova har tagit fram på uppdrag av regeringen. Formas har genom två utlysningar i samverkan med näringslivet, Vinnova och Energimyndigheten finansierat drygt tjugo forskningsprojekt inom området. Projekten presenteras i den här broschyren.

Författare: Birgitta Johansson; Conny Rolén
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2010-02-02
ISBN: 978-91-540-6037-5
Beteckning: Br1:2010
Sidor: 20
Språk: SV
Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019