Miljömedvetna medborgare och grön politik

I denna bok diskuterar Anna-Lisa Lindén hur olika typer av nationella beslut om miljöåtgärder, till exempel producentansvar, miljömärkning och energieffektivisering, omsätts i praktiken samt hur de påverkar människors vardagsliv, attityder, beteende och livsstil.

Anna-Lisa Lindén är professor i sociologi vid Lunds universitet och leder forskargruppen Miljö och samhälle. I sin forskning har hon undersökt samband mellan människors livsstil, konsumtionsmönster och miljöpåverkan. Forskningen har ofta bedrivits tvärvetenskapligt i samarbete med tekniker, ekonomer, geografer, ekologer och medicinare.

Författare: Anna-Lisa Lindén
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2005-01-27
ISBN: 978-91-540-5933-X
Beteckning: T7:2004
Sidor: 176
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019