Metoder för riskanalys

Små förändringar i materialegenskaper eller omgivande klimat kan medföra stora konsekvenser för byggnaders fuktsäkerhet. Denna skrift ger en introduktion till riskanalys och riskbedömningar vid fuktberäkningar.

Övriga skrifter om fukt hittar du i kategorin Fuktsäkerhet.

Författare: Lars-Erik Harderup
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 2001-06-14
ISBN: 978-91-540-5856-2
Beteckning: T13:2000
Sidor: 75
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:26 december 2018