Upplevelse av färg och färgsatt miljö - Färgantologi bok 2

Boken handlar om hur färger påverkar människor. Hur olika yttre faktorer som t ex ljus, belysning, avstånd och rumsvolym påverkar människors upplevelse och uppfattning av färgkulörer. Tillsammans med de tre andra böckerna i färgantologin - Färgsystemet NCS, Färgsystemanalys och Att välja färglänk till annan webbplats utgör boken ett unikt standardverk om färg och kulö

Författare: Anders Hård, Rikard Küller, Lars Sivik, Åke Svedmyr
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1998-04-10
ISBN: 978-91-540-5696-9
Beteckning: T5:1995
Sidor: 176
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019