Torktider för betong efter vattenskada

Uttorkningstiderna för vanliga betongkonstruktioner är ofta mycket långa. Denna skrift behandlar hur lång tid betongkonstruktioner måste torka efter en vattenskada för att undvika skador i angränsande konstruktioner, material och ytskikt. Skriften ger förslag till praktiska åtgärder för att få till stånd den nödvändiga uttorkningen.

Författare: Göran Hedenblad
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 1993-07-30
ISBN: 978-91-540-5927-5
Beteckning: T27:1993
Sidor: 31
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019