Tjugotalshusen idag

Tidstypiska egenskaper och varsam förnyelse Boken är rikt illustrerad och belyser tjugotalets flerbostadshus – dess tillkomst, särart och kvaliteter. Den beskriver hur man i linje med moderna krav och behov kan förnya fastigheterna på ett varsam sätt med respekt för deras ursprungliga kvaliteter.

Boken vänder sig i första hand till dem som äger, förvaltar och bor i tjugotalshusen i dag, men även till planerare, projektörer, entreprenörer och andra med intresse för arkitektur och bostadsförnyelse.

  • Lisbeth Williams är arkitekturhistoriker och har sedan sjuttiotalet arbetat med förnyelse av stadskärnor, kulturminnen, bostäder och skolor, både genom forskning och undervisning på Chalmers i Göteborg och under nittiotalet med forskning inom BOOM-gruppen vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm. Hon arbetar nu som formgivare och konstnär i Göteborg.
  • Ingela Blomberg är arkitekt och docent och har sedan sjuttiotalet undervisat och bedrivit forsknings- och utvecklingsarbeten kring varsam förnyelse av bostadshus och bostadsområden inom BOOM-gruppen vid Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm
Författare: Lisbeth Williams & Ingela Blomberg
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2005-09-13
ISBN: 978-91-540-5950-X
Beteckning: T5:2005
Sidor: 132
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019