Takstolsboken 2010

Takstolsboken 2010 - en handbok för dimensionering av spikade/skruvade takstolar. Trejde reviderade upplagan.

Takstolsboken består som tidigare av två delar, en bok och ett datorprogram på CD. I boken redovisas några vanliga takstolstyper, deras geometri, ingående virken, maximala spännvidder, upplagskrafter och deformationer. Med hjälp av dessa uppgifter kan arkitekter, byggkontrollanter etc. bedöma möjligheterna att klara en takkonstruktion. I skriften ges också allmänna råd och tips. Konstruktörer och tillverkare kan med hjälp av datorprogrammet räkna ut exakt vilken takstol som passar till vilket hus, inklusive spikningsplåtar och spikantal. I denna nya version finns också möjlighet att använda skruv.

Datorprogrammet levereras tillsammans med boken. Avsikten är att programmet ska användas för dimensionering av spikade/skruvade takstolar i samband med tillverkningen.

Programmet är enkelt att använda och kan köras på IBM eller IBM-kompatibel PC. Det är anpassat till Windows operativsystem utgivet före 2011. Minneskrav 7 Mb.

Programmet är inte anpassat till OS (Mac).

Datorprogrammet ger användaren möjlighet att genomföra beräkningarna antingen enlig BKR13 eller Eurokod.

Bokens utformning och innehåll överensstämmer i stort med tidigare version från 2004, men har anpassats till de europeiska regler som är gällande hösten 2010.

Författare: Bjerking AB
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2011-03-15
ISBN: 978 91 540 6052 8
Beteckning: T1:2011
Sidor: 42
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019