Solvärmesystem för småhus - Nomogram för dimensionering av solsystem

Blocket med nomogram för dimensionering av solvärmesystem är ett komplement till kursmaterialet för installatörer Solvärmessystem för småhus - andra reviderade upplagan 1998 .

Författare: Redaktör Peter Kovacs
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1998-04-20
ISBN: 978-91-540-5803-1
Beteckning: T2:1998
Sidor: 24
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:6 februari 2019