Skalmur med träregelstomme

Skalmur med bakomliggande träregelstomme är idag en av de vanligaste ytterväggskonstruktionerna i Sverige. Konstruktionen fungerar i allmänhet bra, men det finns dock många exempel på skador som beror på brister i fuktsäkerheten. Denna skrift beskriver utförligt de problem som kan uppstå samt diskuterar åtgärder för att förbättra fuktsäkerheten.

Författare: Kenneth Sandin
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1993-05-30
ISBN: 978-91-540-5541-5
Beteckning: T10:1993
Sidor: 36
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019