Skador på hus - vad gör man? Ytterväggar och fönster

Denna handbok ingår i en serie om skador på hus. Den beskriver alla sorters hus -små hus, sammanbyggda hus, flerbostadshus, kulturhus etc. Tidsålder, byggnadssätt, byggmaterial och vilka skador som uppstår på ytterväggar och fönster.

Pedagogiskt visas i ord och bild hur skadan ser ut, vad den orsakas av och i detalj hur den skall åtgärdas samt, inte minst viktigt, hur man förebygger skadorna. Alla som ansvarar för hus - reparationer och underhåll av eget hus eller i egenskap av förvaltare eller byggnadstekniker etc - detta är boken som kunnigt, generöst och lättfattligt visar Dig precis vad som ska göras - och varför!

Fler titlar i serien Skador på hus - vad gör man?

Författare: Sven-Erik Bjerking
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1987-10-15
ISBN: 978-91-540-4755-2
Beteckning: T13:1987
Sidor: 200
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:6 februari 2019