Skador på hus - vad gör man? Yttertak och balkonger

Denna handbok behandlar skador på tak och balkonger. Baserat på en noggrann besiktning av skadan och diagnos av skadans art ges förslag till åtgärder. Alla typer av tak behandlas - branta, låglutande, flacka, terasstak. Taktäckning med tegel , betong, plåt, papp... men det är inte bara ytbeläggnigarna som beskrivs, utan hela konstruktionen - takstolar, bjälklag, takfotar, vattenanledning, vindar och även underhåll och förslag till underhållsrutiner. Boken avslutas med ett avsnitt om hur man sparar energi i samband med reparation av tak och balkonger. Vad ska man tänka på när man tilläggsisolerar olika typer av tak och vindar. Och hur gör man och vad vinner man på att glasa in balkongen.

Fler titlar i serien Skador på hus - vad gör man?

Författare: Sven-Erik Bjerking, Bo Bjerking
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1991-10-15
ISBN: 978- 91-540-5331-5
Beteckning: T11:1991
Sidor: 200
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:6 februari 2019