Skador på hus - vad gör man? Invändiga detaljer

Handboksserien "Skador på hus. Vad gör man?" avslutas med denna bok, den fjärde, som tar upp skador på invändiga detaljer. I boken ges först en historisk återblick och man beskriver hur en besiktning ska gå till för att man ska kunna vidta rätt åtgärder.

Åtgärder som tar hänsyn både till husets kulturhistoriska värde och till människorna som ska använda huset. Funktionsbristerna studeras utifrån brandrisker, inbrottsrisker, ljud och buller samt sanitära förhållanden. Boken är lämplig som handbok, uppslagsbok och lärobok för såväl yrkesverksamma som noviser.

Fler titlar i serien "Skador på hus - vad gör man?"

Författare: Sven-Erik Bjerking, Bertil Clavensjö
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1993-10-15
ISBN: 978-91-540-5549-0
Beteckning: T13:1993
Sidor: 234
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:6 februari 2019