Klimatdata för fuktberäkningar

Skriften ger exempel på hur man väljer klimatdata för de olika beräkningar som bör genomföras vid en fuktdimensionering. Klimatparametrarna finns sammanställda i PC-programmet Klimatdata, som är fritt tillgängligt på www.fuktcentrum.se. Värdena är sammanställda från SMHI:s mätstationer för perioden 1961–1990.

Övriga skrifter om fukt hittar du i kategorin Fuktsäkerhet.

Författare: Eva Harderup
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 2001-10-20
ISBN: 978-91-540-5857-0
Beteckning: T14:2000
Sidor: 47
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:23 december 2018