Bland skötar, kobbar och kor

Stockholms skärgård - uppkomst och utveckling

Stockholms skärgård är speciell med bara några få smärre syskon i Nordamerika, runt Grönland, västra Skottland och södra Chile. Ihop med Skärgårdshavets, Åbos och Ålands skärgårdar – ett av världens mest örika områden. Sköna skärgårdar finns också i Bohuslän, Gryt, St Anna och utmed Norrlandskusten. Men ingen kan tävla med Stockholms i omfattning. Andra kuster som saknar urberg och land-höjning är inga skärgårdar.

Historien är lång och invecklad. Här tecknar Lenn Jerling dess utveckling sedan jordskorpan stelnade, bergskedjor veckades, vulkaner härjade och malmfält uppstod. Hur livet vandrar in igen efter inlandsisen, växterna koloniserar, djuren simmar, och den fiskande människan bygger sig skydd vid goda fångstplatser och skapar ett kulturlandskap.

Urban Nordin ger oss inblick i hur dagens skärgårdsbor klarar att leva under villkor som många menar är både kärva och föga lönsamma.

Författarna är forskare som lever och granskar livets anpassning till skärgårdens speciella krav; vare sig det är strömming eller torsk, blommor eller bin, fiskare, jägare eller livsmedelsproducenter. Aldrig tidigare har skärgårdens hela bredd beskrivits så på djupet, och med samma glimt i ögat.

Författare: Lenn Jerling, Urban Nordin
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2007-06-01
ISBN: 978-91-540-5986-7
Beteckning: T1:2007
Sidor: 300
Språk: Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:21 december 2018