Ny puts på gammal fasad. Fasadrenovering av Göteborgs rådhus.

Dokumentation av fasadrenovering av Göteborgs rådhus 1978. Diskussion om materialval. Omputsning med kalkcement- och kalkbruk avfärgad med kalk- och pliolitefärg. Renovering av naturstenspartier beskrivs i detalj.

Författare: Ewa Malinowski, Solveig Schulz
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1982-06-18
ISBN: 978-91-540-3703-4
Beteckning: T16:1982
Sidor: 108
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:23 december 2018