Gränsöverskridande stadsforskning - erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt

Gränsöverskridande samverkan är en förutsättning för att framgångsrikt kunna tackla de komplexa samhällsutmaningar som städerna står inför. Rapporten redovisar och drar lärdom av erfarenheterna från sex stadsforskningsprojekt.

Författare: Redaktörer: Britt Olofsdotter, Kristina Björnberg, Bengt Kopp
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2015-11-09
ISBN: 978-91-540-6088-7
Beteckning: Rapport 3:2015
Sidor: 110
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:14 januari 2019