Golv på mark

Skriften ingår i serien Fuktsäkerhet i byggnader. 

En beskrivning av de byggnadsfysikaliska förhållandena i konstruktioner med golv på mark. Olika fuktbelastningar och deras konsekvenser beskrivs i detalj. Stor vikt läggs vid att skapa förståelse för olika byggnadsfysikaliska samband, speciellt mellan värme och fukt. Vidare tillämpas fuktdimensioneringsmetodiken på tre noggrant beskrivna grundkonstruktioner.

Övriga skrifter om fukt hittar du i kategorin Fuktsäkerhet.

Författare: Lars-Erik Harderup
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1993-06-30
ISBN: 978-91-540-5559-3
Beteckning: T17:1993
Sidor: 68
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:30 december 2018