Geografiska informationssystem - Tillämpningsexempel

Geografiska informationssystem (GIS) är ett av de snabbaste växande tillämpningsområdena inom informationstekniken. Denna bok presenterar ett antal aktuella tillämpningsexempel, från trafik- och riskplanering till globala miljöproblem. Den ska ses som ett komplement till den lärobok i geografisk informationsbehandling, som forskningsrådet Formas tidigare publicerat i samarbete med Utvecklingsrådet för landskapsinformation.

Forskare och tongivande praktiker har tagit fram exemplen. Vi hoppas att dessa ska kunna vara en inspirationskälla för alla som använder GIS, såväl i operationellt arbete inom förvaltning och näringsliv som inom forskning och utbildning.

Författare: Redaktör Lennart Olsson
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2005-03-04
ISBN: 978-91-540-5903-8
Beteckning: T6:2003
Sidor: 177
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:19 december 2018