Geofysik för geotekniker. Metoder och tillämpningar

Pris 237 kr inkl. moms. Åskådlig framställning av arbetsområdet geofysik, främst de aspekter som kan intressera geotekniker och utnyttjas av dem.

Författare: Carl-Axel Triumf
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1992-06-18
ISBN: 978-91-540-5493-1
Beteckning: T31:1992
Sidor: 85
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:19 december 2018