Affisch: Svensk stadsplanering

Affisch med exempel på unika stadsplaneringskartor med tyngdpunkt på 1600-talet. Kartorna över städer i det dåvarande svenska riket - Sverige, Finland och provinserna runt Östersjön är hämtade från boken Svensk stadsplanering - arvet från stormaktstiden - resurs i dagens stadsplanering.

Författare: Nils Ahlberg
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2013-09-25
ISBN: Bestnr 540-2013-9
Beteckning: 540-2013-9
Sidor: 1
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:30 januari 2019