Vilka frågor vill du ha belysta?

Formas miljöanalysverksamhet granskar och sammanställer forskningsstudier för att stödja arbetet med de svenska miljömålenlänk till annan webbplats. Det är viktigt att detta arbete kommer till nytta. Därför vill vi ha förslag till frågor eller områden där du behöver mer kunskap för att kunna fatta kloka miljöbeslut. Lämna ditt förslag genom att klicka på knappen nedan.

Vi gör sammanställningarna i form av systematiska översikter med slutsatser om vad forskningen sammantaget säger i en fråga. Handlar det om ett bredare område gör vi istället systematiska kartläggningar. De beskriver den forskning som finns på området och identifierar kunskapsluckor.

Det tar totalt omkring två år att göra en systematisk översikt eller kartläggning. Frågor som behöver ett snabbt svar passar därför inte för den här typen av översikter och kartläggningar.

De frågor vi tar upp är framför allt av typen ”Vilken effekt har åtgärden x eller påverkan y på faktorn z i miljön?”. Exempel på tidigare undersökta frågor är: Hur effektivt renar anlagda våtmarker vatten från kväve och fosfor? Hur påverkas fjällvegetationen av renbete? Fler exempel hittar du på Eviemlänk till annan webbplats och Environmental Evidencelänk till annan webbplats.

Målet är att de systematiska översikterna och kartläggningarna ska bli så objektiva och transparenta som möjligt samtidigt som vi minimerar risken för snedvridna resultat. Därför följer vi de internationella riktlinjer för översikter och kartläggningar inom miljöområdet som Collaboration for Environmental Evidencelänk till annan webbplats (CEE) har utarbetat. Det innebär bland annat att vi gör en mycket omfattande litteratursökning för att hitta alla studier som kan bidra till att besvara en fråga. Vi bedömer också studiernas relevans för frågan och resultatens tillförlitlighet.

Förslagen kommer att prioriteras av miljömyndigheternas strategiska miljömålsgrupp som har god översikt över alla miljömål. Rådet för evidensbaserad miljöanalys vid Formas beslutar sedan vilka systematiska översikter och kartläggningar vi ska göra.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Sidansvarig: Erik Eriksson
Uppdaterad:30 april 2019