Beslutade

Utlysning för strategiska innovationsprogram

Sista ansökningsdatum: 2016-09-01

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-12-01

Vinnova, Energimyndigheten och Formas öppnar en utlysning för att etablera och genomföra Strategiska innovationsprogram. I denna utlysning kommer programansökningar som adresserar samhällsutmaningar inom både energi- och klimatområdet att beviljas. Sista ansökningsdag är 1 september 2016, kl. 24:00.

Bra att veta

  • Ett till två program kommer att beviljas med en budget på cirka 20-40 miljoner per program och år.
  • Ett strategiskt innovationsprogram ska bygga på en strategisk innovationsagenda eller motsvarande strategidokument.
  • Den strategiska innovationsagendan som ligger till grund för programmet måste vara klar senast när programansökan lämnas in och ska bifogas ansökan.
  • Programmen kommer preliminärt att påbörja etableringsfas i januari 2017 och starta programverksamheten tidigast i juni 2017.

Ett informationsseminarium planeras till den 7 april i Stockholm. Mer information om utlysningen finns på energimyndighetens webbplats.

Om strategiska innovationsprogram

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Kontaktpersoner 

Mattias Andersson, Enerigmyndigheten
Telefon: +46 (0)16 542 06 31
E-post: mattias.andersson@energimyndigheten.se

Mimmi Magnusson, Enerigmyndigheten
Telefon: +46 (0)16 542 06 27
E-post: mimmi.magnusson@enerigmyndigheten.se

Vilgot Claesson, Vinnova
Telefon: +46(0)8 473 30 56
E-post: vilgot.claesson@vinnova.se

Hanna Ridefelt, Formas 
Telefon: +46(0)8 775 40 25
E-post: hanna.ridefelt@formas.se

Hanna Ridefelt

2016-08-18