Beslutade

Utlysning av medel för forskningssamarbete med Sydostasien inom klimat och miljö

Sista ansökningsdatum: 2017-06-30

Beslutsdatum: Preliminärt 2017-11-09

Utlysning av forskningsmedel inom Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation är nu öppen. Utlysningen adresserar de övergripande tematiska områdena klimat/miljö och hälsa. Inom ramen för denna utlysning stöder Formas forskningsprojekt som rör klimatförändringar kopplade till biodiversitet/ekologi och till livsmedelsproduktion. Sista ansökningsdag är den 30 juni 2017.

Formas deltar tillsammans med Vetenskapsrådet i ett s.k. Joint Funding Scheme (JFS) mellan Europa och medlemsländer i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Deltagande länder från Europa är Belgien, Frankrike, Polen, Sverige, Schweiz, Spanien, Turkiet och Tyskland. Från Sydostasien deltar Filippinerna, Kambodja, Laos, Thailand och Vietnam.

Utlysningen syftar till att främja samarbete mellan forskargrupper i Europa och Sydostasien. För att komma i fråga för finansiering måste ett projekt ha minst tre ingående partners, varav minst en vardera från Europa respektive ASEAN-länderna (dvs. antingen två europeiska partners och en ASEAN-partner eller en europeisk partner och två ASEAN-partner). Finansiering kan beviljas för maximalt tre år (36 månader). Projektstart är beräknad till tidigast januari 2018.

Läs mer om utlysningen och om hur du ansöker här.

Kontaktperson

Ansvarig

Lisa Almesjö, forskningssekreterare, Formas
Telefon: + 46 70 385 4053
E-post: lisa.almesjo@formas.se

2017-04-27