Beslutade

Sustainable Animal Production

Sista ansökningsdatum: 2016-03-29

Beslutsdatum: 2017-04-04

ERA - Cofund Sustainable Animal Production (SusAn) har öppnat den första utlysningen för transnationella projekt inom området ”hållbar animalieproduktion”. Utlysningens främsta syfte är att stimulera gemensamma europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt inom hållbar animalieproduktion.

Finansiering kan beviljas för högst tre år. Utlysningstext och riktlinjer för sökande med alla detaljer finns publicerat på ERA-SusAn hemsida, och på hemsidan för ansökningsverktyget.

Utlysningen följer en två-stegsprocess och öppnar 4 januari 2016 och stänger 29 mars klockan 12.00 CET 2016. Projekten beräknas starta i början av 2017.

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare:
Mattias Norrby, Formas
Telefon +46 (0)8 775 40 21
E-mail: mattias.norrby@formas.se

Mattias Norrby

2015-12-18