Beslutade

Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, utlysning 3: Digitalt samhällsbyggande med innovationskraft

Sista ansökningsdatum: 2017-04-04

Beslutsdatum: 2017-06-21

Utlysningen sker inom ramen för det strategiska innvovationsprogrammet Smart Built Environment. Smart Built Environment är en del av Formas, Vinnovas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Beslutslista

Nyhet från iqs.se: Över sju miljoner till ny kunskap om digitala innovationer

Vad bidrag kan sökas för

Syftet med utlysningen är utveckling och implementering av innovationer som med hjälp av digitalisering förbättrar samhällsbyggnads- och industriella processer i byggandet.

Utlysningen är till för att stimulera till innovativa digitala lösningar och nya tankebanor inom såväl industriella processer som inom den offentliga verksamheten och myndighetsprocesserna. Resultaten förväntas komma i praktisk tillämpning inom tre till fem år.

Riktvärde för bidragets storlek

Vi avser att bevilja medel för såväl mindre som större projekt med programmedel mellan 200 000 och 2 000 000 kr.

Observera att lika mycket ska tillskjutas av de sökande varför projektens budget ska omfatta minst den dubbla summan.

Vem kan söka

Utlysningen riktar sig till behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn men uppmanar särskilt, för sektorn, nya aktörer att söka medel.

Utlysningstext

Digitalt samhällsbyggande med innovationskraft 2017 - utlysningstext

Mallar

Länkar

Kontaktpersoner

Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

Amy Rader Olsson, programansvarig, Smart Built Environment
Telefon: +46 (0)730365737
E-post: amy.rader.olsson@iqs.se

Kontaktpersoner angående bedömningsprocessen och administrativa frågor

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas
Telefon:+46 (0)8-775 40 25
E-post: hanna.ridefelt@formas.se

Pernilla Hjerth Elgström, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 33
E-post: pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

Hanna Ridefelt

2017-06-29