Beslutade

Strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Sista ansökningsdatum: 2016-12-06

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-12-31

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source utlyser 6 miljoner kronor för projekt om industriella symbioser. Utlysningen syftar till att generera kunskap om och utveckla industriella symbioser där verksamhetsspill och restmaterial från en verksamhet blir en resurs för en annan verksamhet. Även andra flöden än materialflöden kan ingå i symbiosen.

Ansökningar ska skickas in till Energimyndigheten senast 6 december 2016 kl. 16:00. Mer information om utlysningen finns på Energimyndighetens webbplats. På http://resource-sip.se/ kan du läsa mer om det strategiska innovationsprogrammet.

Strategiska innovationsområden

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Kontakt

Anna Thorsell, Energimyndigheten
Telefon: +46 (0) 16-544 20 48
E-post:anna.thorsell@energimyndigheten.se

Jenny Köhler, Energimyndigheten
Telefon: +46 (0) 16-542 06 40
E-post: jenny.kohler@energimyndigheten.se

Sandro Caruso

2016-11-09