Beslutade

Strategiska innovationsprogrammet RE:Source, utlysning 2

Sista ansökningsdatum: 2017-02-08

Beslutsdatum: 2017-06-01

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source utlyser 45 miljoner kronor för projekt som avser att utveckla, utvärdera eller demonstrera innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till cirkulär ekonomi och en hållbar resurs- och avfallshantering i samhälle och industri.

Ansökningar ska skickas in till Energimyndigheten senast 8 februari 2017. Mer information om utlysningen finns på Energimyndighetens webbplats.

Läs mer om det strategiska innovationsprogrammet på RE:Source-sips webbplats

Strategiska innovationsområden

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Kontaktpersoner

Maria Forsberg
Telefon: +46 (0) 16-544 24 09
E-post: maria.forsberg@energimyndigheten.se

Coralie Chasset
Telefon: +46 (0) 16-544 23 96
E-post: coralie.chasset@energimyndigheten.se

Sandro Caruso

2016-12-02