Beslutade

Sommarskola för unga forskare vid International Institute for Applied System Analysis (IIASA)

Sista ansökningsdatum: 2017-01-11

Beslutsdatum: 2017-03-10

IIASA:s årliga sommarskola (YSSP) i Österrike erbjuder för 2017 plats till cirka 50 doktorander med intressen inom något av IIASA:s forskningsområden som bland annat innefattar klimatförändringar, energi, livsmedel och vatten, nationalekonomi och fattigdomsbekämpning.

IIASA:s sommarskola spänner över både samhälls- och naturvetenskaperna och belyser ofta problemställningar utifrån perspektivet för politiskt beslutsfattande.

Ansökningar för YSSP 2017 görs i IIASA:s ansökningssystem och tas emot från och med 1 oktober 2016 fram till och med 11 januari 2017.

Studenter vid svenska universitet som accepteras till YSSP kan ansöka om bidrag från forskningsrådet Formas för att täcka resa och boende.

YSSP-folder

Beslut

Beslut om beviljade ansökningar förmedlas av IIASA 10 mars 2017.

Kontaktpersoner

Sandro Caruso, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 64, +46 (0)72-252 40 64
E-post: sandro.caruso@formas.se

Sandro Caruso

2016-11-23