Beslutade

Pre-proposals for Nordic Centres of Excellence: "Advancing the bioeconomy transition in the Nordic region"

Sista ansökningsdatum: 2016-03-16

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-12-15

Det Nordiska Bioekonomiprogrammet är en gemensam satsning mellan Finland, Island, Norge, Sverige och NordForsk. Programmets övergripande syfte är att ta fram ny kunskap till stöd för en övergång till en biobaserad samhällsekonomi i de nordiska länderna genom att integrera forskning, innovation och entreprenörskap. Programmet har en total budget på 90 miljoner NOK och förväntas kunna finansiera tre Nordic Centres of Excellence (NCoEs).

Finansiering kan beviljas för högst fem år. Utlysningstext och riktlinjer för sökande med alla detaljer finns på NordForsks webbplats.

Utlysningen följer en två-stegsprocess där första steget stänger 16:e mars klockan 14.00 CET 2016. Projekten beräknas starta i början av 2017.

Kontaktperson

Ansvarig

Karin Perhans, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 36
E-post: karin.perhans@formas.se

Karin Perhans

2016-01-18