Beslutade

Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment – Livscykelperspektiv samt organisation och juridik

Sista ansökningsdatum: 2017-10-24

Beslutsdatum: Preliminiärt 2017-12-05

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft

Beslutslista 2017-12-05
 

Smart Built Environment stöttar sektorns gemensamma digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Utlysningen består av två delutlysningar:
  • Livscykelperspektivet i samhällsbyggande: digitaliserat beslutsstöd för klimatförbättringar, med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser.
  • Organisation och juridik: om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet.

Vad bidrag kan sökas för

Delutlysning Livscykelperspektivet i samhällsbyggande: digitaliserat beslutsstöd för klimatförbättringar

Ett projekt som syftar till att öka möjligheter att använda LCC (Livscykelkostnader) och LCA (Livscykelanalyser) som beslutsstöd, visualiseringsstöd och uppföljningsinstrument och som kan tillämpas inom de närmaste tre till fem åren med avseende på minskad klimatpåverkan. Utlysningen välkomnar även projekt som bidrar till kunskapsuppbyggnad och användarvänlighet i syfte att underlätta implementeringen av digitaliserad LCA och LCC. För en mer detaljerad beskrivning av området samt information om frågor och metoder som kan få stöd genom utlysningen se utlysningstexten.

Delutlysning Organisation och juridik

Projekt som kan belysa och analysera organisatoriska och juridiska frågor i samband med digitalisering av samhällsbyggnadsprocesser. För en mer detaljerad beskrivning av området samt information om frågor och metoder som kan få stöd genom utlysningen se utlysningstexten.

Riktvärde för bidragets storlek

För båda delutlysningarna:
  • Mindre studier, kartläggningar och synteser: 100 000 till 250 000 kronor kan sökas i bidrag, med 50% förväntad medfinansiering från behovsägare. Det totala projektvärdet ska därmed vara på 200 000 till 500 000 kronor.
  • Större studier, piloter eller testbäddar: 750 000 till 1 000 000 kronor kan sökas i bidrag, med 50% förväntad medfinansiering från behovsägare. Det totala projektvärdet ska därmed vara på mellan 1 500 000 och 2 000 000 kronor.

Vem kan söka

Båda delutlysningarna riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut. Nya konstellationer av aktörer och organisationer uppmanas särskilt att engagera sig och söka medel. Minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Utlysningstext

Utlysningtext för båda delutlysningarna

Mall för projektbeskrivning och vägledning

Bilaga 1: Mall för projektbeskrivning (PDF)  
Bilaga 1: Mall för projektbeskrivning (MS Word)

Länkar

Formas allmänna anvisningar
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma
Om statligt stöd
Formas särskilda villkor

Kontaktpersoner

Formas

Frågor gällande ansökningsformulär, bedömningsprocessen och statligt stöd:

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)73 646 27 20
E-post: hanna.ridefelt@formas.se

Katarina Buhr, forskningssekreterare
Telefon: + 46(0)73-068 60 08
E-post: katarina.buhr@formas.se

Anna Kuznetcova, forskningsadministratör
Telefon: +46 (0)76-000 24 95
E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Smart Built Environment

Frågor gällande utlysningens inriktning och innehåll:

Amy Olsson, programchef
Telefon: +46 (0)73 036 57 37
E-post: amy.rader.olsson@iqs.se

IT support

Prisma IT support

Hanna Ridefelt

2017-09-15