Utlysningar inom områdena djurskydd och djurvälfärd

Sista ansökningsdatum: Prel. 2019-01-20

Beslutsdatum: Prel. 2019-04-12

Senare i höst kommer Formas öppna två olika utlysningar inom området djurskydd och djurskyddsbefrämjande åtgärder.

Forskningsprojekt

36 miljoner kronor kommer att utlysas för forskningsprojekt inom området djurskydd och djurvälfärd. Utlysningen syftar till att finansiera forskning som exempelvis ger en vetenskaplig grund till bedömning av funktionskraven i djurskyddslagstiftningen, för en ökad rättssäkerhet och rättvisare bedömning eller vilka ekonomiska konsekvenser ett gott eller försämrat djurskydd får. Projekten kommer att kunna pågå i upp till tre år och omfatta en total budget om maximalt sex miljoner kronor per projekt.

Utvecklingsprojekt

Sex miljoner kronor kommer att utlysas till insatser som leder till en utveckling av djurskyddet. Syftet med utlysningen är att utveckla exempelvis en process, produkt eller ett koncept som främjar djurskyddet för djur som hålls av människan. Projekten kommer att vara ettåriga.

Båda utlysningarna kommer att öppna under senare delen av hösten 2018 och beslut om tilldelning av medel fattas under våren 2019.

För ytterligare information om utlysningarna kontakta:

Johanna van Schaik Dernfalk

2018-09-21