Beslutade

ERA-net C-IPM Coordinated Integrated Pest Management - Second Transnational Call

Sista ansökningsdatum: 2016-06-01

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-12-20

C-IPM har samlat finansiärer från 18 länder i sin andra utlysning för internationella forskningsprojekt.

Ni hittar all information om utlysningen och riktlinjer för sökande på C-IPMs hemsida.

All relevant information om utlysningens omfattning, riktlinjer för sökande, utvalda forskningsområden, deltagande organisationer, budget, ansökningsprocess, tidplan, utformning av konsortier, bedömningskriterier och kontakter kan laddas ned från C-IPMs hemsida.

Utlysningen riktar sig mot följande områden (utförliga beskrivningar finns i utlysningsdokument för nedladdning):

CLUSTER A: Preventive and sustainable (pest) management
Subtopic A2: "Integrated, sustainable and resilient Cropping systems" (RESCROPS).
Subtopic A3: "Innovative and new pest monitoring tools and Decision Support Systems" (INNO-DSS).

CLUSTER B: Alternative and innovative control.
Subtopic B1: "Innovative direct biological control methods in holistic IPM approach" (INDIBICOM-IPM).
Subtopic B2: "Pests resistance management" (PRM)
(the term pests includes: arthropods, bacteria, fungi, insects, phytoplasma, viruses, weeds)

CLUSTER C: IPM in Minor Crops.
Subtopic C2: "IPM for Delia/Psila flies" (cabbage root fly and carrot fly)
Subtopic C4: "Fruitflies in stone fruits, pome fruits, berries and small fruits; Drosophila suzukii and others fruitflies"
Subtopic C5: "Mites (spider, rusts and bud) in berries and small fruits"
Subtopic C7: "Control of thrips and whiteflies on protected crops"
Subtopic C11: "Diseases in Stone fruits" (DISton).

Projektkonsortier kan söka inom ett eller flera områden, och som kan finansieras enligt nationella prioriteringar (se tabell Annex A och Annex D)

OBS! Sverige prioriterar områden inom kluster A and B, men områden inom kluster C som är en del av en ansökan som även täcker områden inom kluster A och/eller B kan också finansieras.

Totala nationella budgeten för denna utlysning är 1 000.000€ (beslut tas i svenska kronor, och kan totalt inte överstiga 10.000.000 SEK). Maximalt sökt belopp för svensk deltagande är 300.000€ per konsortieansökan (100.000€/år). Svenska sökande uppmuntras att ta ledande roller i projekten.

Registrering och ansökan görs hos C-IPMs spanska partner INIAs ansökningsplattform.

Utlysningen följer en två-stegsprocess, (pre-proposals - full proposals) och öppen för pre-proposals 1 april till 1 juni 2016 (15:00 CET). Projekten förväntas starta januari-mars 2017.

Kontaktpersoner

Ansvariga

Jan Svensson, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 51
E-post: jan.svensson@formas.se

Karin Önneby, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 22
E-post: karin.onneby@formas.se

Jan Svensson

2016-04-11