Beslutade

ERA-GAS Växthusgaser från Jord- och Skogsbruk

Sista ansökningsdatum: Pre-proposals Preliminärt 2016-05-03

Beslutsdatum: Preliminärt 2017-06-30

ERA-GAS (monitoring & mitigation of Greenhouse gases from agri- and silvi-culture) ett nytt ERA-net om växthusgaser i jord- och skogsbruk har öppnat en utlysning för internationella projekt. Från svensk sida medverkar Formas i utlysningen. Finansiering kan beviljas för högst tre år. Utlysningstext och riktlinjer för sökande finns att ladda ned på ERA GAS hemsida, liksom länkar till ansökningsplattform och partnering tool, http://www.eragas.eu/index.php/2016-call

Utlysningen följer en två-stegsprocess, (pre-proposals - full proposals) och är öppen för pre-proposals 4 mars till 3 maj 2016. Projekten förväntas starta från Augusti 2017.

Kontaktperson:

Ansvarig

Jan Svensson, forskningssekreterare, Formas
Telefon:  +46 (0)8-775 40 51
E-mail: jan.svensson@formas.se

Jan Svensson

2016-01-14