Beslutade

CORE Organic cofund 2016

Sista ansökningsdatum: 2017-03-01

Beslutsdatum: 2017-10-31

ERA-Net CORE Organic cofund har öppnat en utlysning inom ekologisk produktion och konsumtion.

Projekten ska vara transnationella med minst fem partners från CORE Organics medlemsländer. Sverige har en budget på 15 miljoner kronor i utlysningen och det är tillåtet för svenska forskare att söka inom alla fyra fokusområdena. Totalt har medlemsländerna avsatt 13 miljoner euro i utlysningen, och ytterligare medel kommer tillföras från EU.

Utlysningen har fokusområdena
Topic 1: Ecological support in specialised and intensive plant production systems
Topic 2: Eco-efficient production and use of animal feed at local level
Topic 3: Appropriate and robust livestock systems: cattle, pigs, poultry
Topic 4: Organic food processing concepts and technologies for ensuring food quality, sustainability and consumer confidence

För ytterligare information och utlysningstext, CORE Organics hemsida

Kontaktperson

Ansvarig

Susanne Johansson, forskningssekretererare, Formas
Telefon:+46 (0)8 775 40 20
E-post: susanne.johansson@formas.se

Susanne Johansson

2016-12-08