Stängda

Bidrag för forskningssamarbete och mobilitet mellan Sverige och Sydafrika

Sista ansökningsdatum: 2018-09-12

Beslutsdatum: Preliminärt 2019-02-15

Forskare verksamma i Sverige kan nu söka finansiering för omkostnader vid samarbete med forskare i Sydafrika i upp till tre år.

Utlysningen är ett samarbete mellan Formas, STINT, Vetenskapsrådet samt Forte på den svenska sidan, samt National Research Foundation på den sydafrikanska.

Ansvarig för utlysningarna i Sverige är STINT och sista ansökningsdag är 12 september 2018, klockan 15.00.

Mer information om utlysningen finns på STINTs webbplats.

Kontaktperson

Susanne Johansson, forskningssekretarare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 20
E-post: susanne.johansson@formas.se

Susanne Johansson

2018-07-09