Beslutade

Bidrag för forskningssamarbete och mobilitet mellan Sverige och Sydafrika

Sista ansökningsdatum: 2016-09-28

Beslutsdatum: Preliminärt 2017-02-28

Forskare verksamma i Sverige kan nu söka finansiering för omkostnader vid samarbete med forskare i Sydafrika i upp till tre år.

Utlysningen är ett samarbete mellan Formas, STINT, Vetenskapsrådet samt Forte på den svenska sidan, samt National Research Foundation på den sydafrikanska. Utlysningen är den andra av tre årliga utlysningar 2015-1017. Ansvarig för utlysningarna i Sverige är STINT och sista ansökningsdag är 28 september 2016. Mer information om utlysningen finns på STINTs hemsida.

Kontaktperson

Susanne Johansson, forskningssekretarare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 4020
E-mail: susanne.johansson@formas.se

Susanne Johansson

2016-07-08