Webbkarta

2013-06-10

Webbkarta

 1. Finansiering
  1. Utlysningar
  2. Årliga öppna utlysningen
   1. Beredningsgrupper
  3. Återkommande och löpande bidrag
  4. Allmänna anvisningar
   1. Medelsförvaltare
  5. Villkor för beviljade medel
  6. Etikpolicy
  7. Bedömning av ansökningar
  8. Om Prisma
  9. Rapportering
   1. Rapportering i Prisma
  10. Finansiering av forskning
 2. Samarbeten
  1. Forskningsprogram
   1. Forskningsprogrammet om klimat
    1. Strategisk agenda om klimat
   2. Forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande
    1. Strategisk agenda för hållbart samhällsbyggande
   3. Nationella kommittén för livsmedelsforskning
    1. Nyheter livsmedel
   4. Forskningsprogrammet för livsmedel
  2. Strategiska innovationsprogram
   1. Statligt stöd
  3. Samfinansierad forskning
  4. Internationellt samarbete
   1. Globalt
    1. IIASA
    2. Utvärdering av det svenska medlemskapet i IIASA
    3. Konsultationsfrågor gällande guide för implementering av Plan S för Open Access
   2. Europa
    1. Formas i Horisont 2020
   3. Norden
 3. Press & Nyheter
  1. Formas pressmeddelanden
  2. Nyheter
  3. Medietjänster
  4. Formas logotyper
  5. Prenumerera via RSS
 4. Analys
  1. Analys och utvärdering
 5. Om Formas
  1. Vad vi gör
   1. Evidensbaserad miljöanalys
  2. Organisation
   1. Formas forskarråd
    1. Protokoll
  3. Klimatpolitiska rådet
  4. Formas webbtidning Extrakt
  5. Formas publikationer
   1. Formas fokuserar
    1. Ljudböcker
   2. Rapporter
  6. Formas i sociala medier
  7. Formas årsredovisningar
  8. Regeringsuppdrag
  9. Lediga jobb på Formas
   1. Hantering av personuppgifter i ReachMee
   2. Beslut om tillsättning av anställning
  10. Formas medarbetare
   1. Generaldirektör / Director General
   2. Huvudsekreterare / Secretary General
   3. Stab / Executive committee
   4. Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
   5. Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
   6. Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
   7. Avdelningen för Analys och Policy
   8. Förvaltningsavdelningen/ Department for Administration
   9. Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
   10. Klimatpolitiska rådet / Swedish Climate Policy Council
  11. Kontakta oss
  12. Workrooms/Arbetsrum
  13. Resepolicy