2017-05-08

Nu öppnar första utlysningen i nationella forskningsprogrammet om klimat

Inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet om klimat utlyser Formas 46,5 miljoner kronor över tre år. Nu öppnar utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete, som består av två delutlysningar.

I klimatarbetet behövs kunskap om klimatförändringar, deras effekter och möjliga lösningar. Därför har Formas fått i uppdrag att driva ett nationellt forskningsprogram om klimat som både ska bidra till ett fossilfritt samhälle och till att Sverige ska vara ledande i arbetet att förverkliga Parisavtalets mål.

Utlysningar kommer att hållas löpande under programmets tioåriga period, och nu öppnar den första utlysningen - Kunskap om och för samhällets klimatarbete.

Utlysningen hoppas förbättra bilden av dagens kunskapslägen och -behov inom klimatforskningsområdet, samtidigt som den identifierar hur kunskap och lösningar kan få genomslag i samhället.

Programmet genomförs i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. 

Sista ansökningsdatum: 2017-08-15
Beslutsdatum: 2017-11-09

Läs mer här


Foto: Agneta Forssén/Mostphotos

Maria Alm

2017-05-11