2017-03-13

Video: Infoträff om årliga öppna utlysningen

Informationsträff om Formas öppna utlysning 2017 - med presentationer om att skriva och bedöma ansökningar.

  • Formas öppna utlysning 2017 (Fram till 48.00)  - Forskningssekreterarna Erika Ax och Ann Rodenstedt (Formas) berättar om utlysningen och beredningsprocessen.
  • Att bedöma ansökningar (48.00-1.23.45) - Sigrid Hedin från Tillväxtverket berättar om sina erfarenheter.
  • Att skriva ansökan (från 1.23.45) – Forskarna Johanna Johansson (Södertörns högskola), Jacob von Heland (KTH) och Giulia Vico (SLU) berättar om sina erfarenheter.

Moderator - Karin Larsdotter (KTH).

Inspelat 9 mars 2017, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Öppna utlysningen 2017 stänger 6 april 14:00.

Läs mer om utlysningen >>

Se Formas PowerPoint-presentation >>

Karin Önneby

2017-03-14