2017-10-05

Samhällsaktörer listade största utmaningarna

Vilka är de största utmaningarna för arbetet inom klimat och hållbart samhällsbyggande? Det var en av frågorna som Formas ville ha svar på när vi i början av veckan samlade samhällsaktörer och intressenter inom de båda områdena för workshopar.

Omkring 40 aktörer var på plats under måndagens workshop för klimat och ungefär lika många kom dagen därpå när det var dags för detsamma för aktörer inom hållbart samhällsbyggande. Syftet med workshoparna var att få en överblick av kunskapsbehoven inom områdena och skapa ett underlag för att ta fram forskningsagendor för de nationella forskningsprogrammen.

Formas huvudsekreterare Markku Rummukainen menar att samhällsaktörernas och intressenternas insats kommer vara viktigt för det fortsatta arbetet med de nationella forskningsprogrammen.

 Forskningen skapar kunskap om hur man kan driva arbetet med klimat och hållbart samhällsbyggande framåt men kan också bidra till att förutse nya problem och frågeställningar som behöver hanteras i framtiden. Det är i samhället som forskningen kommer till nytta. Samhällets röst behövs därför i det här arbetet, säger Markku Rummukainen.

Under workshoparna fick deltagarna först möjlighet att arbeta självständigt och framföra utmaningar och kunskapsbehov som de och deras organisationer ser inom området. Därefter jobbade man i grupper för att tillsammans identifiera och prioritera utmaningar och kunskapsbehov. En av deltagarna, som var med på båda workshoparna, var Ulrika Postgård som är forskningssamordnare på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

 Jag tyckte det var viktigt att vara med för att alla olika perspektiv ska komma med i arbetet med de nationella forskningsprogrammen. Här gavs man ju verkligen möjlighet att vara med och påverka agendan, säger Ulrika Postgård.

Alexander Fälldin

2017-10-05