Almedalen 2016

2016-07-07

Vilka blir morgondagens livsmedel?

Helt hållbar mat är en svår nöt att knäcka. Miljötänk, etik och kostråd driver på utvecklingen, forskare och matkreatörer undersöker vad nytt som finns att äta i jorden, haven och skogen.

På Formas seminarium om framtidens livsmedel i Almedalen inledde Claudia Olsson, framtidsteknolog, med att presentera de senaste trenderna. Artificiell mjölk, kött odlat i labb eller framställt i en 3D-printer, processade insekter och leveransrobotar var några av de exempel Claudia Olsson tog upp. I framtiden tror hon att fler kommer att kunna äta skräddarsydda måltider som är anpassade efter ens gener. 

Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet, tror att forskning och innovation kommer att bli en central del i Sveriges livsmedelsstrategi. Sverige har bra tillgång till mark och vatten samt en god djurvälfärd, vilket enligt Elisabeth Backteman är viktigt att värna om. 

Det vi äter påverkar hälsa och kultur men också vårt landskap och därmed den biologiska mångfalden säger Helena Jonsson, ordförande på LRF. Hon poängterar att äta det man har bäst förutsättningar för att odla lokalt är att vara klimatsmart. Ju kunnigare och mer upplysta konsumenter är desto bättre för svenska bönder, tycker Helena Jonsson.

Annika Carlsson Kanyama, forskare på KTH, framhåller att vi måste begränsa klimatförändringen genom att äta mindre animalieprodukter. I framtiden kanske varje produkt har en märkning för klimatavtryck, klimatmedvetenhet kan styra konsumtion, tror hon. Annika Carlsson Kanyama tar också upp att klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för odling genom att exempelvis växtzoner flyttas norrut och att det därför är viktigt att bevara jordbruksmark i Sverige.

Det finns en helt annan medvetenhet kring livsmedel och hälsa än tidigare, säger Christina Möller, ordförande i kommittén för matkvalitet och folkhälsa på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Hon tror att kött kommer att ätas mer som en krydda eller ett tillbehör, men poängterar samtidigt vikten av inspiration och kunskap när konsumenter i allt högre utsträckning ersätter kött med andra livsmedel. Idag äter cirka 80 % av världens befolkning insekter, i framtiden kanske insekter kommer finnas i andra livsmedel som exempelvis mjöl, fortsätter Christina Möller. Tänk att man trodde att vi skulle kunna äta piller istället för mat, man trodde faktiskt på det, jag skäms nästan idag, avslutar Christina Möller med ett skratt. 

När panelen fick frågan om vilket de trodde var morgondagens livsmedel trodde majoriteten på alger. Moderator var Jonas Bane från Klimataktion. 

Webbsändningen kan även ses på Formas youtube-kanal.

Erika Ax

2016-08-22