2016-03-15

Kraftsamling kring växtskyddsforskning behövs

Formas har nu lämnat in en slutrapport om växtskyddsforskning till regeringen. Det behövs en kraftsamling kring växtskyddsforskning inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk om Sverige ska säkerställa en hållbar produktion och konkurrenskraftiga näringar.

Formas slutrapport växtskyddsforskning

2016-03-15