2017-09-01

Välbesökta samtal i Formas tält

Kan man använda skogen för att göra klimatfrågan mer gripbar? Det var en av frågorna som diskuterades på ett av de mest välbesökta evenemangen i Formas tält i Almedalen.

Evenemanget bestod av tre samtal och arrangerades av Future Forest och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Förutom möjligheterna att koppla skogen till klimatförändringarna för att göra klimatfrågan mer begriplig, diskuterade man även skogens roll i ett biobaserat samhälle och om det är möjligt att bruka skogen samtidigt som man bevarar den.

Klicka på spelaren ovan för att se samtalen med bland andra Camilla Sandström som är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, Ahmed Al-Qassam, ordförande i miljöorganisationen Push, Karin Perers som är skogsägare, styrelseordförande i skogsägarföreningen Mellanskog och ordförande i Kyrkomötet och naturvårdskonsulten Rebecka Le Moine. Moderator för samtalen var Sverker Olofsson.

Elisabet Blomberg

2017-09-01