2018-11-27

Unik satsning på forskning om hållbar turism

Formas forskarråd har beslutat att dela ut drygt 70 miljoner kronor till fyra stora projekt för att stärka forskningen inom hållbar turism och besöksnäring.

Forskningsprojekten som beviljas medel finns i Umeå, Stockholm, Lund och Malmö, och är tvärvetenskapligt orienterade.

Läs mer om satsningen på forskning om hållbar turism

Björn Wallsten

2018-11-27