2017-06-01

Tre nya uppdrag till Formas

Regeringen har idag gett Formas tre nya uppdrag som stärker Sveriges förmåga att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Formas ska leda ett nationellt forskningsprogram om livsmedel, bli värdmyndighet för ett klimatpolitiskt råd och inrätta en analysfunktion.

De tre uppdragen som regeringen fattat beslut om idag, torsdag 1 juni 2017, är:

  • Formas ska leda ett nationellt tioårigt forskningsprogram om livsmedel
  • Formas blir värdmyndighet för ett klimatpolitiskt råd
  • Formas ska inrätta en särskild miljöanalysfunktion


 - Jag är både stolt och glad över det förtroende som regeringen visar Formas och vår förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar. De nya uppdragen är viktiga pusselbitar i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Uppdragen stärker Formas fortsatta arbete för en hållbar utveckling. Det nya forskningsprogrammet om livsmedel innebär att Formas får en större roll och mer ansvar i arbetet med att bygga upp de nationella forskningsprogrammen. Det klimatpolitiska rådet ökar Formas förmåga att bygga kunskap inom klimatområdet. Analysfunktionen innebär att arbetet med nyttiggörande av forskningens resultat förväntas öka väsentligt.

Läs mer om uppdragen i Formas pressmeddelande

Läs regeringens pressmeddelanden här:

Nationella forskningsprogrammet för livsmedel
Klimatpolitiska rådet

Elisabet Blomberg

2017-06-01